>> CímlapBalogh György

Adalékok a kezdetek kezdetéhez

Balogh György, a Rotary 2011/2012 évi kormányzójának személyes története

A szívrendellenességgel született gyermekek műtéti rehabilitációja – mondhatjuk a gyermek megajándékozása egy teljes értékű élettel – egyike azon nagyszerű tetteknek, amit ember emberért véghez vihet. Soha ne feledjük, „aki megment egy életet, egész világot ment meg”!

Nagy kedvencem Akira Kuroszava klasszikussá vált alkotása „A vihar kapujában”. A filmben többen mesélik el ugyanazt az eseményt, de ezek a történetek még nyomokban is alig hasonlítanak egymásra – zseniális művészi eszközökkel bemutatva az emberi lélek működését. Kuroszava örök érvényű gondolatai számomra minduntalan visszaköszönnek, mióta sokakkal közösen újraindítottuk a Gift of Life programot – ezért én sem szeretnék kimaradni a történet elmeséléséből.

A rendszerváltást és az Rotary Club Budapest újraalakítását (1989) közvetlenül megelőző években egy nagyszerű gyermekkardiológus és humanista felismerte az újraéledő Rotary nyújtotta lehetőségeket. Elkezdte szervezni szívbeteg gyermekek Amerikában történő műtéti gyógyítását és fiatal magyar kardiológusok továbbképzését a legkorszerűbb műtéti technikákra. Dr. Fekete Farkas Pál barátom ezzel a tettével örökre emblematikus alakja lett a magyar rotary-nak, meghatározó szerepe vitathatatlan és példamutató.

Az ezt követő 18 évben - osztrák társ-klubok gyámsága alatt - szépen gyarapodott a magyar rotary, majd 2007-ben visszanyerte önállóságát. Mindeközben a Gift of Life projekt csipkerózsika álmát aludta. Aztán szinte az ismeretlenség homályából  színre lépett Karsai Gábor, a New Yorkban élő klubtárs, az amerikai klub 2010/2011 évi elnöke, és az események ismét kezdtek felpörögni.  

A kapcsolatfelvétel (2009. május 27.) és az első budapesti Gift of Life műtét között alig telt el 10 (!) hónap. A valóságban persze sok esemény zajlott párhuzamosan. Ebben az időszakban Kercsmár Andrással kormányzói (2010/2011), illetve a magam részéről alkormányzói szolgálatot (2011/2012) teljesítettünk, és Gáborral közösen igyekeztünk egy igazán tartalmas projektet találni erre a két évre. Kezdetben még szó volt csoportos cserediák programról (GSR - Group Study Exchange), amiből végül nem lett semmi. Gábor ősszel Budapestre látogatott, hogy személyesen beszélgessünk az együttműködési lehetőségekről. A találkozóra 2009. szeptember 1-én került sor az RC Budapest-Sasad klubülésén, a Szent György fogadóban. Ezen a találkozón vetette fel először Gábor a Gift of Life projekthez történő csatlakozás lehetőségét, illetve a Gift of Life Hungary projekt elindítását. Gábor lendületére és kiapadhatatlan energiáira jellemző, hogy előre kitűztük a következő személyes találkozó időpontját is, melynek a témája kizárólag a Gift of Life Hungary elindítása volt.

A decemberi találkozóig azonban rengeteg volt a teendőnk. Kercsmár András Farkas Imrét (RC Sasad akkori elnöke) és engem kért fel a találkozó előkészítésére. Egyetlen cél lebegett a szemünk előtt: biztosítani a program működése szempontjából létfontosságú klinikai és orvosi hátteret. Kézenfekvő volt Dr. Fekete Farkas Pál közreműködését kérni, aki habozás nélkül segített és 2009. november 9-re megszerveztünk egy találkozót Dr. Szatmári András professzor úrral, az Országos Kardiológiai Intézet szakmai igazgatójával. Az egyeztetésen Dr. Szatmári András orvos-igazgató úr mellett Fekete Farkas Pál professzor, Farkas Imre (RC Budapest-Sasad elnöke), Árpádi László (RC Budapest-Sasad következő évi elnöke) és jómagam, mint kormányzó jelölt (DGN) vettünk részt. A viszonylag hosszúra nyúlt megbeszélésen elértük a legtöbbet, amit lehetett: felkeltettük az Országos Kardiológiai Intézet szakmai vezetőjének érdeklődését a Gift of Life iránt és megnyertük a támogatását az együttműködésre.

1 hónap múlva, 2009. december 10-én egy asztalnál ült a „nagy csapat”. Ez a nap volt a Gift of Life Hungary születésnapja. A megbeszélés nagyon konstruktív volt, áttekintettük a projekt elindításának lehetőségeit, feltételeit, lehetséges célkitűzéseit, és javaslatok születtek a közreműködők feladatmegosztására.

Az első műtétre 2010. márciusában került sor. A dolog érdekessége, hogy úgy időzítettünk, hogy a hivatalos látogatáson Magyarországon tartózkodó John Kenny, a Rotary International elnöke találkozhasson a frissen műtött első GOL kisgyermekkel, a nagyváradi Pálfi Borókával. John Kenny-vel és feleségével, June-al a miniszterelnöki találkozó és parlamenti látogatás után, március 24-én délelőtt találkoztunk az OKI-ban. Ezen a napon megszületett a hivatalos megállapodás a Rotary és a kórház között.

Pálfi Boróka és John KennyBoróka természetesen ajándékot kapott a világelnöki pártól. Az ajándék átvétele után a kislány váratlanul, hirtelen örömmel és teljes természetességgel átölelte a Világelnök nyakát, majd egy hatalmas, cuppanós puszit adott neki – a szemtanúk és az Elnök őszinte örömére. Ezt a pillanatot örökítette meg Bozsó Miklós szegedi rotarista barátunk.

Az esemény nagy és méltó publicitást kapott. A következő fotó azóta bejárta a világot és közzétették az RI honlapján is.

Az azóta eltelt másfél évben a Gift of Life szép szakmai sikereket ért el itthon. Óriási tett volt ennyi idő alatt 11 gyermek egészségének visszaadása, 11 élet ajándékozása. Külön köszönetet érdemel Karsai Gábor, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a Gift of Life újraindult Magyarországon. Sokunk számára Gábor a legjobb úton halad, hogy rövidesen rá is emblematikus személyként emlékezzenek a magyar rotaristák.

Üröm az örömben, hogy mindeközben elszalasztottunk sok jó lehetőséget a program népszerűsítésére és ismertségünk növelésére. Ez késztetett arra, hogy a magyar District hivatalban lévő kormányzójaként, Sterk Péter javaslatára - akivel a Rotary Irodalmi Díj következő átadásának előkészületei során többek között beszélgettünk a GOL-ról is - felkérjek egy fiatal, energikus és hozzáértő rotaristát, Lépi Roland-ot, az RC Budapest-Tabán tagját, hogy vegye kézbe a Gift of Life Hungary projekt vezetését. A döntés időállónak bizonyult. Az elképzelhető legszebb projektünk Rolandnál és a mögé felsorakozott tabáni csapatnál jó kezekben van. Biztos vagyok abban, hogy a projekt professzionális szervezése és bonyolítása - a jószolgálat öröme mellett - meghozza a Rotary számára a nyilvánosság elismerését is.

Itt szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptam a személyes rotary történetem megörökítésére. Korunk információözönében az ember emlékei gyorsan homályosodnak, nekem is vissza kellett nyúlnom a korabeli írásos dokumentumokhoz, hogy az elhalványult tények és emlékek ismét elevenné váljanak. És eleven maradjon azoknak a névsora is, akik részt vettek a nevezetes „születésnapi” találkozón, és akik nélkül a magyarországi Gift of Life nem jöhetett volna létre:
Dr. Szatmári András és Dr. Hartyánszky István professzorok az Országos Kardiológiai Intézetből,
Cseri Miklós kormányzó (2009/2010),
Robbie Donno a Gift of Life elnöke, a new yorki district kormányzója,
Karsai Gábor következő évi kormányzó-jelölt ugyancsak a new yorki districtből,
Lang Tamás a cseh és szlovák district 2011/2012 évre megválasztott kormányzója (feleségével és a Pozsonyi Klinika főorvos asszonyával),
Kercsmár András 2010/2011 évi kormányzó,
Balogh György kormányzója jelölt, 2011/2012 évi kormányzó,
Lampert Sándor az RC Budapest-Duna tagja,
Fekete Farkas Pál professzor az RC Budapest tagja,
Farkas Imre az RC Budapest-Sasad 2009/2010 évi elnöke,
Árpádi László RC Budapest-Sasad elnök jelöltje, 2010/2011 évi elnöke,
Bancsics Ferenc District Rotary Foundation Bizottság elnöke,
Serényi Iván az RC Budapest-Sasad kincstárnoka,
Fenyér Éva RC Budapest-Sasad titkára és
Holub Katalin az RC Budapest-Tabán tagja.

 

 

Go to top